Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld
Brakenweg 2, 21698 Harsefeld
04164-859950

Lees-Wettstriet op Platt

Von Bir­git Lemmermann

An ’n 26. Maart­maand (26.03.2019) is de inter­ne Lees-Wettstriet op Platt dör­lo­pen un de Win­ners warrt wie­ter schickt in den neegs­te Runn. Dat weer en goden Nami­d­ag mit bun­te Geschich­ten un wacke­re Lesers, un all, de mit­ma­akt hebbt, hebbt tohoop afstimmt dorö­ver, keen de Bes­ten weern. Freit hebbt wi uns düch­tig över den Besöök vun den olen School­lei­ter Herrn Book, de uns mit Raat un Doon bistahn hett.

De eers­ten Plätz hebbt Finn Luca Witt (9 L), Josh Toba­ben (8 FSL2) un Marit Bene­ke (6 S) beleggt. Amos Bene­ke (8 F1) un Simon Stell­jes (6 F1) sünd op den twee­ten Platz, Veit Krü­ger (8 F2) un Lui­sa Schee­per (5 F2) op den drüd­den un Tim Alpers (8 F2) un Loni Fischer (6 S) op den veer­ten Platz komen.

Wi bedankt uns düch­tig bi den School­vere­en doför, dat wi platt­düüt­sche Böker för de Pries­ver­de­len köpen kun­nen un ok bi de Spaar­kass för wie­te­re Prie­sen. In twee Jah­ren schall dat allens wie­ter gahn, un denn ver­gitt ok kee­ne­nen, orn­lich to öven.

Dit Jahr geiht dat wie­ter an den 8. Mai in de Grund­school Steen­kar­ken, dor is de Dezer­nats­ent­scheed. Vun Klock dree bit hal­vig söss geiht dat dor üm de bes­ten Lesers, de denn an’n 28. Mai wed­der ant­re­den schüllt, wenn de Bes­ten ut den Bezirk utklookt warrt.

Foto: Bir­git Lemmermann

Aktu­el­les